Doprava

V časti o doprave nájdete  tri prezentácie ako i prehľad kľúčových slov, podľa ktorých sa môžte pripravovať na ústnu odpoveď. 

Dopravné prostriedky.ppt

Druhy dopravných prostriedkov

BEZPEČNÉ SPRÁVANIE - NA ULICI.pptx

Bezpečne na ceste

Naučme sa - Dopravné značky.pdf

Dopravné značky