Abeceda

Učíme sa abecedu a spievame si

Spievaj s nami..... stačí refrén.

Pomôcka 

Hráme sa na hodine

Abeceda - zoraďovanie, dopísanie písmen abecedy.pdf

Precvičujeme